یازدهم بهمن 1389

ببخشی

عاشقانه


بایددیوونگی هاموببخشی 


نگاه سردچشماموببخشی 


میدونم گاهی حرفام خیلی تلخه 


بگو می تونی حرفامو ببخشی 


بایدگاهی تو چشمام خیره باشی 


ببینی تاچقدغمگین وخستم 


نمی دونم دخیل دلخوشیمو 


به چشمای کدوم ایینه بستم 


یه دنیا خاطره توکوله بارم 


منواززندگی مایوس کرده 


شبای بی چراغ زندگیمو 


پرازتنهایی وکابوس کرده 


تومی تونی منواشتی بدی با 


شبای روشن ستاره بازی 


تومی تونی کنار من بمونی 


تومی تونی منوازنوبسازی 


تومی تونی بایه لبخندشیرین 


بدی های منو اسون ببخشی 


می تونی به کویرخشک قلبم 


توبه اهستگی بارون ببخشی 


بایددیوونگی هامو ببخشی.


نوشته شده توسط اشکان عرشیا کامی در 12:30 |  لینک ثابت   • 

دهم آبان 1389

دوستان سلام

تقدیم به عشق خودم

دل من پر خون شده از جفای یار

WWW.DARDJAFAA.BLOGFA.COM

 

نوشته شده توسط اشکان عرشیا کامی در 10:2 |  لینک ثابت   • 

بیست و هفتم مهر 1387

تنها در میان ...

نوشته شده توسط اشکان عرشیا کامی در 1:2 |  لینک ثابت   •