یازدهم بهمن ۱۳۸۹

ببخشی

عاشقانه


بایددیوونگی هاموببخشی 


نگاه سردچشماموببخشی 


میدونم گاهی حرفام خیلی تلخه 


بگو می تونی حرفامو ببخشی 


بایدگاهی تو چشمام خیره باشی 


ببینی تاچقدغمگین وخستم 


نمی دونم دخیل دلخوشیمو 


به چشمای کدوم ایینه بستم 


یه دنیا خاطره توکوله بارم 


منواززندگی مایوس کرده 


شبای بی چراغ زندگیمو 


پرازتنهایی وکابوس کرده 


تومی تونی منواشتی بدی با 


شبای روشن ستاره بازی 


تومی تونی کنار من بمونی 


تومی تونی منوازنوبسازی 


تومی تونی بایه لبخندشیرین 


بدی های منو اسون ببخشی 


می تونی به کویرخشک قلبم 


توبه اهستگی بارون ببخشی 


بایددیوونگی هامو ببخشی.


نوشته شده توسط اشکان عرشیا کامی در 12:30 |  لینک ثابت   • 

دهم آبان ۱۳۸۹

دوستان سلام

تقدیم به عشق خودم

دل من پر خون شده از جفای یار

WWW.DARDJAFAA.BLOGFA.COM

 

نوشته شده توسط اشکان عرشیا کامی در 10:2 |  لینک ثابت   • 

بیست و هفتم مهر ۱۳۸۷

تنها در میان ...

نوشته شده توسط اشکان عرشیا کامی در 1:2 |  لینک ثابت   •